Kunnalliset ilmoitukset

05.02.2019

AHONKYLÄN KUNNANOSAN ASEMAKAAVAN VOIMAANTULO AURINKONIITYN ALUEELLA

MRL:n  200 §:n  ja  MRA:n  93 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Ilmajoen kunnanhallitus  on 3.12.2018  § 274  hyväksynyt Ahonkylän kunnanosan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kortteleissa 70, 71 ja 76, Aurinkoniityn alueella.  Alue sijoittuu Koulutien ja Puskalantien kulmaukseen.


Ilmajoella  5.2.2019

Kunnanhallitus

Kaavakartta