Kunnalliset ilmoitukset

31.01.2019

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös 
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 31.1.2019 antanut päätöksen nro 16/2019. 
 

Asia:               
Eläinsuojan ympäristölupa, broilereiden kasvatustoiminta sekä lihasikala, luvan tarkistaminen siipikarjan tai sikojen tehokasvatusta koskevien BAT-päätelmien johdosta.

Hakija:            
Jussi Haapala ja Sami Haapala (Maatalousyhtymä Haapala)

Diarinumero: 
LSSAVI/7583/2018
 

Kuulutus

Päätös