Kunnalliset ilmoitukset

05.02.2019

Julkipanolista 05.02.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 06.02.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

15§
Myönnetty
19-0022-T
Jouppila, 145-406-0002-0310
Toimelantie 38, 61340 NOPANKYLÄ
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

16§
Myönnetty
19-0023-R
Röyskölä, 145-426-0001-0492
Rakennuslupa
Varastohalli

17§
Myönnetty
19-0024-T
Röyskölä, 145-426-0001-0430
Röysköläntie 22, 60800 ILMAJOKI
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

18§
Myönnetty
19-0025-R
Kirkonkylä, 145-410-0007-0283
Rakennuslupa
Ajoneuvokorjaamohalli

19§
Myönnetty
19-0027-RJ
Peltoniemi, 145-421-0002-0082
Rakennusluvan jatkoaika

20§
Myönnetty
19-0028-R
Kirkonkylä, 145-410-0051-0288
Rakennuslupa
Talousrakennus

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 20.02.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350