Kunnalliset ilmoitukset

11.02.2019

KUULUTUS

ASIA  
Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen maisematyölupahakemus, joka koskee puun kaatoa Ilmajoen kunnantalon edustalla (Ilkankentän puolella) Ilmajoen kunnan Kirkonkylässä, kiinteistöllä RN:o 145-410-5-3.

HAKIJA 
Ilmajoen kunta, Tekninen osasto, yhteyshenkilönä kunnossapitomestari Markku Rinta.

TOIMINTA /SIJAINTI 
Hakemus koskee kunnantalon edustalla olevan isoksi kasvaneen kuusen kaatoa.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 11.2.2019 - 25.2.2019 välisen ajan Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

HUOMAUTUKSET 
Mahdolliset huomautukset lupahakemuksen johdosta sekä ilmoitukset siitä, haluaako huomautuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee toimittaa ympäristöinsinöörille viimeistään 25.2.2018 mennessä osoitteeseen Ilmajoen kunta, Ympäristöinsinööri, PL 20, 60801 Ilmajoki.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 11.2.2019 – 25.2.2019 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA  
Lupahakemuksen osalta lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 4191 346.

 

Ilmajoella 8.2.2019

ympäristöinsinööri