Kunnalliset ilmoitukset

01.03.2019

Julkipanolista 01.03.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 04.03.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

28§
Myönnetty
19-0038-RJ
Röyskölä, 145-426-0001-0484
Rakennusluvan jatkoaika

29§
Myönnetty
19-0037-R
Kokkola, 145-411-0012-0232
Rakennuslupa
Talousrakennus

30§
Myönnetty
19-0039-T
Röyskölä, 145-426-0002-0467
Nikkolantie 111, 60800 ILMAJOKI
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 18.03.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350