Kunnalliset ilmoitukset

08.03.2019 - 10.04.2019

Alla mainittua poikkeamista koskevan päätöksen antopäivä on 11.3.2019.

Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa teknisen lautakunnan sihteerillä

8.3.-10.4.2019 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Rakennuspaikka             

        Rakennuksen käyttötarkoitus

 

Kiinteistöstä 145-414-2-142 muodostettu määräala,                      

Ilmajoentie, Ilmajoki

        Asuinrakennus, 2-kerroksinen,                  kerrosala 165 m2
        Varasto-autokatos, n. 70 2

 

 

 

 

 

Ilmajoella 7. maaliskuuta 2019

Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä


Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 8.3.2019, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja                                               Heleena Keihänen