Kunnalliset ilmoitukset

12.03.2019

K U N N A N V A L T U U S T O N    K O K O U S

pidetään kunnantalolla maanantaina 18. päivänä maaliskuuta 2019, alkaen kello 18.00

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
 • Tilusvaihto kunnan ja yksityisen maanomistajan kanssa
 • Tilan 145-423-1-163 myyminen ja myynnin periaatteet
 • Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän perussopimuksen muutos 1.1.2019
 • Tilusvaihto kunnan ja yksityisen maanomistajan kesken
 • Teollisuustontin varaaminen ja myyminen Graniittirakennus Kallio oy:lle
 • Teollisuustontin varaaminen ja myyminen Jussi Syrjämäki oy:lle
 • Ahonkylän kunnanosan Aurinkoniityn alueen tonttien myyntihinnat ja -ehdot sekä antaminen varattavaksi ja myyntiin
 • Vuoden 2018 talousarvion käyttötalousosan muutokset
 • Vuoden 2018 talousarvion investointiosan muutokset
 • Tiedoksi saatettavat asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimis­tossa  torstaina 21. päivänä maaliskuuta 2019 kello 10.00-13.00 sekä kunnan yleisessä tietoverkossa.

Ilmajoella 13. päivänä maaliskuuta 2019

Martti Mannersuo
kunnanvaltuuston puheenjohtaja