Kunnalliset ilmoitukset

14.03.2019 - 28.03.2019

Ympäristöinsinööri on tehnyt seuraavan päätöksen. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 14.3.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä ympäristötoimessa.

                                                        
§1
Maisematyölupa
Puun kaataminen Kirkonkylässä asemakaava-alueella kiinteistöllä RN:o 145-410-5-3 Puun kaato sijoittuu kunnantalon kiinteistölle, jossa on tarkoitus kaataa sen edustalla oleva kuusi.
                                                          
Päätöstä koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 28.3.2019 virka-aikana.

Mika Yli-Petäys, ympäristöinsinööri

p. 044-4191346, s-posti: mika.yli-petays@ilmajoki.fi