Kunnalliset ilmoitukset

22.03.2019

Julkipanolista 22.03.2019
Ilmajoen kunta, ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 25.03.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

15§
Myönnetty
19-0044-R
Peltoniemi, 145-421-0029-0001
Korvenloukontie 22, 60800 ILMAJOKI
Sepänmäki Tuomas Jaakko Juhani
Rakennuslupa
Broilermunittamon laajennus ja kuivalantala

Lupaa koskevien valitusten on oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa viimeistään 24.04.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350