Kunnalliset ilmoitukset

22.03.2019 - 24.04.2019

TIEDOTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen seuraavasta ympäristöluvasta:

Hiehokasvattamon toiminta, Big Rock Oy, Palo

Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Ilmajoen kunnan Palon kylä, kiinteistö Saarensivu RN:o 145-419-1-650

Toiminta: Sikalan saneeraaminen hiehokasvattamoksi

Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Lupaa koskevien päätöksen antopäivä on 25.3.2019.
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 24.4.2019.

Edellä mainittu lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 25.3.2019 – 24.4.2019, os. Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

Ilmajoella 22.3.2019

Mika Yli-Petäys
ympäristöinsinööri