Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä/AVI

04.04.2019 - 06.05.2019

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta aluehallintoviranomaisen päätöksestä, koskien maidontuotantotoimintaa ja sen laajentamista.

Kuulutus

Päätös