Kunnalliset ilmoitukset

05.04.2019

Julkipanolista 5.4.2019

Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 8.4.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

38§

Myönnetty
19-0051-R
Peltoniemi, 145-421-0005-0307
Iso-Tuisku Marko
Rakennuslupa
Etälietesäiliö

 

39§

Myönnetty
19-0052-R
Peltoniemi, 145-421-0007-0487
Iso-Tuisku Marko
Rakennuslupa
Etälietesäiliö

 

40§

Myönnetty
19-0053-R
Röyskölä, 145-426-0001-0484
Savunen Marko
Rakennuslupa
Maatalousvaraston muuttaminen pihatoksi, navetan peruskorjaaminen, kuivalantalan ja laakasiilojen rakentaminen

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 23.04.2019 virka-aikana.

Satu Kangas-Kuittinen
rakennustarkastaja
p. 044 4191 349