Kunnalliset ilmoitukset

05.04.2019

Julkipanolista 5.4.2019

Ilmajoen kunta, tarkastusinsinööri

Tarkastusinsinööri on tehnyt seuraavan päätöksen. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 08.04.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

Myönnetty
19-0048-R
Peurala, 145-423-0004-0068
Virtanen Tapio
Rakennuslupa
Viljankuivaamo

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 23.04.2019 virka-aikana.

Satu Kangas-Kuittinen
rakennustarkastaja
p. 044 4191 349