Kunnalliset ilmoitukset

06.04.2019 - 23.04.2019

ASIA                                 
Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen maisematyölupahakemus, joka koskee puiden kaatoa Ilmajoen Työväenyhdistys ry:n kiinteistöllä Ilmajoen kunnan Palon kylässä, kiinteistöillä RN:o 145-419-1-257 ja 145-419-1-261.

HAKIJA                           
Ilmajoen Työväenyhdistys ry, yhteyshenkilönä Elise Laitila.

TOIMINTA /SIJAINTI 
Hakemus koskee työväentalon edustalla olevien isoksi kasvaneiden koivujen kaatoa. Työväentalon tontilla on kasvanut pitkään koivuja, jotka ovat vaarassa tuulen takia kaatua ja ne putoavien oksiensa takia likaavat ympäristöä.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 8.4.2019 -23.4.2019 välisen ajan Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.


HUOMAUTUKSET       
Mahdolliset huomautukset lupahakemuksen johdosta sekä ilmoitukset siitä, haluaako huomautuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee toimittaa ympäristöinsinöörille viimeistään 23.4.2019 mennessä osoitteeseen Ilmajoen kunta, Ympäristöinsinööri, PL 20, 60801 Ilmajoki.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 8.4.2019 – 23.4.2019 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

 

LISÄTIETOJA               
Lupahakemuksen osalta lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 4191 346.

 

Ilmajoella 5.4.2019

Ympäristöinsinööri