Kunnalliset ilmoitukset

08.04.2019 - 08.05.2019

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä /AVI

Eläinsuojan ympäristölupa, broilereiden kasvatustoiminta, luvan tarkistaminen siipikar-jan tai sikojen tehokasvatusta koskevien BAT-päätelmien johdosta, Ilmajoki

Kuulutus

Päätös