Kunnalliset ilmoitukset

10.04.2019 - 23.04.2019

Suunnitelma-alue sijaitsee Könnintien ja Tuomistontien välisellä alueella. Katusuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä MRA 43 §:n mukaan Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla 10.4. – 23.4.2019 välisenä aikana viraston aukioloaikana klo 9.00-15.00.

Katusuunnitelmaan kohdistuvat muistutukset on tehtävä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella PL 20, 60801  ILMAJOKI nähtävänäoloajan kuluessa.

 

Ilmajoella 8. huhtikuuta 2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Yleiskartta 1:5000
Suunnitelmakartta
Kuivatus
Tyyppipoikkileikkaus Hannuntie
Poikkileikkaus   
Poikkileikkaus