Kunnalliset ilmoitukset

17.04.2019 - 23.05.2019

Ilmajoen kunnan ympäristölautakunta on tehnyt päätöksen seuraavasta ympäristöluvasta:

Lypsykarjanavetan toiminta, Peltoniemi

Toiminnan sijaintipaikka: Ilmajoen kunnan Ilmajoen kunnan Peltoniemen kylä, kiinteistö Savikko RN:o 145-421-6-90

Toiminta: Maidontuotannon laajentaminen

Kyseessä on olemassa oleva toiminta.

Lupaa koskevien päätöksen antopäivä on 23.4.2019. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 23.5.2019.

Edellä mainittu lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä teknisellä osastolla 23.4.2019 – 23.5.2019, os. Ilkantie 17, 60800 Ilmajoki.

 

Ilmajoella 17.4.2019

Mika Yli-Petäys
ympäristöinsinööri