Kunnalliset ilmoitukset

18.04.2019 - 24.05.2019

Alla mainittua suunnittelutarveratkaisua koskevan päätöksen antopäivä on 24.4.2019.
Lupapäätös ja asiakirjat ovat nähtävillä Ilkanradissa teknisen lautakunnan sihteerillä 
23.4.-24.5.2019 klo 9.00-15.00 välisenä aikana.

Raakennuspaikka           

Rakennuksen käyttötarkoitus

 

Kiinteistö 145-410-14-25 Os. Vesitornintie 94
60800 Ilmajoki

 

   Omakotitalo (203 k-m2)

   Autokatos-varastorakennus (63 k-m2)

 

 

 

 

 

Ilmajoella 17. huhtikuuta 2019


Merja Lehto
teknisen lautakunnan pöytäkirjanpitäjä


Tämä ilmoitus on julkipantu Ilmajoen kunnan ilmoitustaululle 18.4.2019, minkä todistan

Ilmoitustaulunhoitaja                                               Heleena Keihänen