Kunnalliset ilmoitukset

02.05.2019 - 17.05.2019

Suunnitelmat pidetään yleisesti nähtävänä MRA 43 §:n mukaan Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla 3.5. – 17.5.2019 välisenä aikana viraston aukioloaikana klo 9.00-15.00.

Suunnitelmiin kohdistuvat muistutukset on tehtävä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella: PL 20, 60801  ILMAJOKI nähtävänäoloajan kuluessa.

Esittely- ja kuulemistilaisuus Ahonkylän koulualueen liikennejärjestelyihin liittyen pidetään Ahonkylän koulun pääaulan luokassa ke 15.5.2019 klo 15.00 – 17.00.

Ilmajoella 29. huhtikuuta 2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

Liikennejärjestelyt Suunnitelmakartta

Äkkijuhantien suunnitelmakartta 8201.102

Äkkijuhantie suunnitelmakartta  8201.103