Kunnalliset ilmoitukset

06.05.2019

Julkipanolista 06.05.2019
Ilmajoen kunta, tarkastusinsinööri

Tarkastusinsinööri on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 07.05.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.


Myönnetty
19-0078-RM
Peltoniemi, 145-421-0009-1334
Rakennusluvan muutos
Asuin- ja talousrakennuksen korkeusaseman muuttaminen

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 21.05.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350