Kunnalliset ilmoitukset

07.05.2019

Kunnanvaltuuston kokous pidetään kunnantalolla maanantaina 13. päivänä toukokuuta 2019, alkaen kello 18.00

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
  • Ahonkylän Vihtakallion (Humikontie) tonttien 284/1,2,3 ja 285/1 antaminen myyntiin ja varattavaksi
  • Luottamustoimen päättäminen perusturvalautakunnassa
  • Lausunto kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hakemuksesta luonnonmuistomerkin rauhoittamiseksi, Wanha Pirilä
  • Lainan myöntäminen Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys ry:lle
  • Jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsenten vaali JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tilaajalautakuntaan toimikaudeksi 2019-2020
  • Lisämääräraha maanhankintaan
  • Tiedoksi saatettavat asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimis­tossa sekä kunnan yleisessä tietoverkossa torstaina 16. päivänä toukokuuta 2019 kello 10.00-13.00.
 

Ilmajoella 8. päivänä toukokuuta 2019

Martti Mannersuo

kunnanvaltuuston puheenjohtaja