Kunnalliset ilmoitukset

14.05.2019

Julkipanolista 13.05.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 14.05.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

63§
Myönnetty
19-0079-RM
Röyskölä, 145-426-0002-0444
Rakennusluvan muutos

64§
Myönnetty
19-0080-T
Palo, 145-419-0004-0122
Toimenpidelupa
Maalämpöjärjestelmä

65§
Myönnetty
19-0081-T
Peltoniemi, 145-421-0009-1283
Toimenpidelupa
Maalämpöjärjestelmä

66§
Myönnetty
19-0082-T
Kokkola, 145-411-0012-0351
Pitkänmäentie 467, 61340 NOPANKYLÄ
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamot 2 kpl

67§
Myönnetty
19-0083-T
Lahti, 145-414-0002-0151
Rehukyläntie 202, 61340 NOPANKYLÄ
Caruna Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

68§
Myönnetty
19-0084-R
Peltoniemi, 145-421-0002-0227
Rakennuslupa
Katettu ja lasitettu terassi

69§
Myönnetty
19-0087-R
Palo, 145-419-0003-0384
Rakennuslupa
Omakotitalo ja talousrakennus

70§
Myönnetty
19-0088-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1293
Rakennuslupa
Omakotitalo ja talousrakennus

71§
Myönnetty
19-0089-R
Lahti, 145-414-0002-0142
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus ja maalämpöjärjestelmä

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 28.05.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350