Kunnalliset ilmoitukset

17.05.2019

Julkipanolista 17.05.2019
Ilmajoen kunta, tarkastusinsinööri

Tarkastusinsinööri on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.05.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.


Myönnetty
19-0090-T
Jouppila, 145-406-0002-0310
Toimenpidelupa
Maalämpöjärjestelmä

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 03.06.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350