Kunnalliset ilmoitukset

10.06.2019

Julkipanolista 10.06.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 11.06.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

88§
Myönnetty
19-0120-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1299
Kaarikalliontie 15, 60720 TUOMIKYLÄ
Rakmecon Oy
Rakennuslupa
Asuinparitalo ja talousrakennus

89§
Myönnetty
19-0121-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1164
Rakennuslupa
Pihasauna

90§
Myönnetty
19-0122-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1301
Kaarikalliontie 19, 60720 TUOMIKYLÄ
Rakennusliike Cosycon Oy
Rakennuslupa
Asuinparitalo ja talousrakennus

91§
Myönnetty
19-0123-R
Kirkonkylä, 145-410-0003-0136
Rakennuslupa
Talousrakennus ja asuinrakennuksen laajennus

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 25.06.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350