Kunnalliset ilmoitukset

26.06.2019 - 29.07.2019

Ehdotus Herralan kunnanosan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta kortteleissa 273, 274 ja 289, Laidunalue II alueella pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla (Ilkantie 17)
kolmenkymmenen (30) päivän ajan eli 26.6. – 29.7.2019. Huom! Viraston sulkuviikkojen aikana kaavaehdotus on nähtävänä teknisen osaston ulko-ovessa.

Kaavaehdotus on nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa www.ilmajoki.fi/ilmoitukset/.

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallitukselle, PL 23, 60801 Ilmajoki viimeistään 29.7.2019 klo 15.00.

Ilmajoella kesäkuun 26. päivänä 2019

KUNNANHALLITUS

Kaavaehdotus

Kaavaselostus liitteineen