Kunnalliset ilmoitukset

02.07.2019 - 05.08.2019

Maanmittauslaitos on päätöksellään Dnro MML 1004/03 04/2009 antanut Caruna Oy:lle luvan suorittaa maastotutkimuksia 110 kV Ilmajoen kunnan alueella voimajohdon suunnan määräämiseksi Seinäjoen sähköasemalta Kurikan Jurvan sähköasemalle.

Kyseiset asiakirjat ovat nähtävillä Ilmajoen kunnassa  (Ilkantie 18) 2.7.2019 lähtien 30 vuorokauden ajan.  Huom!  Ajalla 8.-26.7.2019  nähtävilläolopaikka on Ilmajoen kirjasto, Museopolku 1, kirjaston aukioloaikana

KUULUTUS
Esisuunnitelmakartta
Tutkimuslupa-alue 2019
Tutkimuslupa 2019
Tutkimuslupa 2018
Voimajohtoalueen lunastus
Poikkileikkaus