Kunnalliset ilmoitukset

15.07.2019

Julkipanolista 15.07.2019         Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.07.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

121§     
Myönnetty  19-0158-T
Kirkonkylä, 145-410-0007-0359
Toimenpidelupa
Avoterassin kattaminen

122§
Myönnetty  19-0159-R
Kirkonkylä, 145-410-0051-0349
Rakennuslupa
Pihasauna

123§
Myönnetty  19-0160-RJ
Röyskölä, 145-426-0004-0099
Rakennusluvan jatkoaika

124§
Myönnetty  19-0161-P
Kirkonkylä, 145-410-0051-0298
Purkamislupa
Asuinrakennuksen purkaminen

125§
Myönnetty
Peltoniemi, 145-421-0009-0200
Koulutie 41, 60720 TUOMIKYLÄ
Ilmajoen kunta
Rakennuspaikkakohtainen hyväksyntä
Palo-ovi

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 30.07.2019 virka-aikana.

Satu Kangas-Kuittinen
rakennustarkastaja
p. 044 4191 349
s-posti: satu.kangas-kuittinen@ilmajoki.fi