Kunnalliset ilmoitukset

27.08.2019 - 26.09.2019

Eläinsuojan ympäristölupa, lihasikala, luvan tarkistaminen siipikarjan tai sikojen teho-kasvatusta koskevien BAT-päätelmien johdosta, Ilmajoki

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä valitusaikana 27.8. – 26.9.2019 Ilmajoen kunnan ilmoitustaululla. Päätös on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Ilmajoen kunnankirjastossa (Museopolku 1) on käytettävissä yleisötietokoneita päätöksen kat-somiseen. Päätös on nähtävillä valitusaikana myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallin-tovirastossa (Wolffintie 35, Vaasa).

Lisätietoja antaa:
Ympäristöylitarkastaja Tiina Eskola, puh. 0295 018 785 sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

Kuulutus

Päätös