Kunnalliset ilmoitukset

27.08.2019

Julkipanolista 27.08.2019
Ilmajoen kunta, tarkastusinsinööri

Tarkastusinsinööri on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 28.08.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.


Myönnetty
19-0166-RM
Palo, 145-419-0002-0152
Rakennusluvan muutos
Pihasauna

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 11.09.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350