Kunnalliset ilmoitukset

30.08.2019

Julkipanolista 30.08.2019
Ilmajoen kunta, ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 02.09.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

31§
Myönnetty
19-0164-R
Kirkonkylä, 145-410-0054-0206
Pappilantie 2, 60800 ILMAJOKI
Ilmajoen kunta
Rakennuslupa
Terveyskeskuksen laajentaminen sekä piha- ja paikoitusalueiden muutostyöt

33§
Myönnetty
19-0165-R
Kirkonkylä, 145-410-0053-0001
Homesojantie 1, 60800 ILMAJOKI
Ilmajoen kunta
Rakennuslupa
Uusi koulurakennus sekä piha- ja paikoitusalueiden muutostyöt

Lupaa koskevien valitusten on oltava perillä Vaasan hallinto-oikeudessa viimeistään 02.10.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350