Kunnalliset ilmoitukset

02.09.2019

Julkipanolista 02.09.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 03.09.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

128§
Myönnetty
19-0167-R
Palo, 145-419-0007-0303
Lanssikuja 10, 60800 ILMAJOKI
Koivulahti Jarmo
Rakennuslupa
Teollisuusrakennuksen laajennus

129§
Myönnetty
19-0168-R
Peltoniemi, 145-421-0009-0977
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen laajennus

130§
Myönnetty
19-0170-T
Palo, 145-419-0003-0240
Toimenpidelupa
Maalämpöjärjestelmä

131§
Myönnetty
19-0171-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1309
Kaarikalliontie 4, 60720 TUOMIKYLÄ
RKL Parantainen Oy, perustettavan yhtiön lukuun
Rakennuslupa
Asuinparitalo ja maalämpöjärjestelmä

132§
Myönnetty
19-0172-R
Peltoniemi, 145-421-0007-0637
Rakennuslupa
Talousrakennuksen osittainen käyttötarkoituksen muutos ja laajentaminen

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 17.09.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350