Kunnalliset ilmoitukset

04.09.2019

Asia:
Kyrönjoen yläosan järjestelyä ja Kalajärven altaan rakentamista ja säännöstelyä koskevien vesilupapäätösten muuttaminen ja aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi tehtävät rapu- ja kalataloudelliset kunnostukset, Ilmajoki, Seinäjoki, Lapua, Kurikka

KUULUTUS

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 4.9. – 4.10.2019 Ilmajoen, Mustasaa-
ren ja Vöyrin kuntien sekä Seinäjoen, Lapuan, Kurikan ja Vaasan kaupunkien ilmoitustauluilla ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Ilmajoen kunnan sekä Seinäjoen, Lapuan, Kurikan ja Vaasan kaupunkien kirjastoissa sekä Mustasaaren ja Vöyrin kunnantaloilla on käytettävissä yleisötietokoneita asiakirjojen katsomiseen.