Kunnalliset ilmoitukset

09.09.2019

Julkipanolista 09.09.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 10.09.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

133§
Myönnetty
19-0176-R
Lahti, 145-414-0005-0174
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen laajennus

134§
Myönnetty
19-0177-R
Lahti, 145-414-0002-0119
Rakennuslupa
Talousrakennuksen laajennus

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 24.09.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350