Kunnalliset ilmoitukset

13.09.2019 - 14.10.2019

KUULUTUS KOSKIEN JÄTEMAKSUTAKSAN MUUTTAMISTA

Alavuden, Ilmajoen, Kihniön, Kuortaneen, Kurikan (pois lukien Jurvan alue), Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut luonnoksen Lakeuden jätelautakunnan jätetaksaksi. Jätetaksan on määrä astua voimaan 1.1.2020.

Lakeuden jätelautakunta on käsitellyt luonnosta jätetaksaksi kokouksessaan 28.8.2019 22 § ja päättänyt asettaa luonnoksen nähtäville. Kuntalaisille varataan näin hallintolain 41 § mukaisesti mahdollisuus antaa mielipiteitä ja lausuntoja jätetaksasta. Luonnos jätetaksaksi sekä tiedot vaikuttamismahdollisuuden varaamisesta pidetään nähtävillä 13.9.19 - 14.10.19 jäsenkuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja internetsivuilla sekä Lakeuden jätelautakunnan internetsivulla www.ilmajoki.fi/jatelautakunta.

Kaikille niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta jätetaksa saattaa koskea, varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina viimeistään 14.10.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen jatelautakunta@ilmajoki.fi tai Lakeuden jätelautakunta, PL 20, 60801 ILMAJOKI

Lisätietoja antaa: jäteasiamies Jenni Laitila jatelautakunta@ilmajoki.fi tai puh. 044 4191 879.

Ilmajoella 13.9.2019                                                      

Lakeuden jätelautakunta/Ilmajoki

 

Luonnos Jätemaksutaksaksi