Avoimia virkoja opetustoimessa

16.09.2019 - 22.10.2019

ERITYISLUOKANOPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TEHTÄVÄ ajalle 1.10.2019 - 31.7.2020
Eduksi katsotaan suunnittelukokemus joustavista opetusjärjestelyistä ja opettajien välisestä tiimityöskentelystä, kuten myös toiminnasta huoltajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Valinnassa painottuvat hyvät vuorovaikutustaidot ja kehittämishalukkuus. Alkusijoituspaikkana on Neiron alakoulu, lisäksi tunteja Munakan alakoululla.
Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti.
Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Virassa noudatetaan koeaikaa, joka on puolet virkasuhteen kestosta. Valitun on toimitettava hyväksyttävä Ilmajoen kunnan työterveyshuollon lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista sekä on esitettävä lain (504/2002) edellyttämä rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi, hakuavain 250016. Mikäli sähköinen hakemus ei ole mahdollinen, voi hakemuksen lähettää postitse osoitteeseen Ilmajoen kunta, sivistystoimisto, PL 23, 60801 ILMAJOKI. Kuoren päälle on laitettava sana Hakemus. Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkastetaan mahdollisilta haastateltavilta ja niistä tulee jättää kopiot haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja: vt sivistysjohtaja Jarmo Kuoppala, puh. 044 4191 280 tai jarmo.kuoppala@ilmajoki.fi

MATEMAAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN viransijaisuus 18.11.2019-31.5.2020
Matematiikan, kemian ja fysiikan opetusta luokille 7 - 9. Kyseessä on perhevapaan viransijaisuus 18.11.2019 - 31.5.2020. Pidettäviä oppitunteja on 25 ja lisäksi tulee 3 demoa. Koulussamme on 7 matemaattisten aineiden lehtorin virkaa ja yksi tuntiopettajan tehtävä. Tässä tehtävässä on mahdollisuus jatkaa syksyllä 2020 ja lisäksi laitamme todennäköisesti haettavaksi yhden päätoimisen matemaattisten aineiden tuntiopettajn tehtävän 1.8.2020 lukien.

Hakemukset pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry -järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi, hakuavain 250823. Hakuaika päättyy 22.10.2019 klo 12.00.

Lisätietoja tehtävästä antaa Ari Rousu, rehtori, ari.rousu@ilmajoki.fi tai 044-4191412