Kunnalliset ilmoitukset

23.09.2019 - 08.10.2019

Julkipanolista 23.09.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 24.09.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

146§
Myönnetty
19-0197-T
Lahti, 145-414-0003-0128
Toimenpidelupa
Maalämpöjärjestelmä

147§
Myönnetty
19-0198-T
Kirkonkylä, 145-410-0001-0374
Toimenpidelupa
Jätevesijärjestelmä

148§
Myönnetty
19-0199-R
Kirkonkylä, 145-410-0003-0347
Rakennuslupa
Asuinrakennuksen laajennus

149§
Myönnetty
19-0200-R
Palo, 145-419-0002-0481
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus ja maalämpöjärjestelmä

150§
Myönnetty
19-0202-R
Kirkonkylä, 145-410-0051-0298
Rakennuslupa
Omakotitalo

151§
Myönnetty
19-0203-R
Peltoniemi, 145-421-0003-0234
Rakennuslupa
Pihasauna

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 08.10.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350