Kunnalliset ilmoitukset

23.09.2019 - 07.10.2019

 

YVA-KUULUTUS

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 20.9.2019 päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta, Sikana Oy, lihasikalan laajennus, Ilmajoki.

PÄÄTÖKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

Päätös on nähtävillä 14 päivän ajan Ilmajoen kunnan verkkosivuilla  www.ilmajoki.fi ja sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, 60800 Ilmajoki sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivuilla www.ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi >  YVA-päätökset > Valitse kohdasta ”Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus > Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

 

Kokkola 23.9.2019

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Kuulutus
Päätös