Kunnalliset ilmoitukset

30.09.2019 - 14.10.2019

Ympäristöinsinööri on tehnyt seuraavan päätöksen. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä ympäristötoimessa.

                                                          
§3
Maisematyölupa
Puun kaataminen Palonkylässä asemakaava-alueella kiinteistöllä RN:o 145-419-2-113.
                                                          
Päätöstä koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 14.10.2019 virka-aikana.

Mika Yli-Petäys, ympäristöinsinööri

p. 044-4191346, s-posti: mika.yli-petays@ilmajoki.fi