Kunnalliset ilmoitukset

30.09.2019 - 16.10.2019

Suunnitelma-alue sijaitsee Ahonkylässä Kantatie 67:n länsipuolella Kantatien ja radan välisellä alueella. Katusuunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä MRA 43 §:n mukaan Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla 3.10 – 16.10.2019 välisenä aikana viraston aukioloaikana klo 9.00-15.00.

Katusuunnitelmaan kohdistuvat muistutukset on tehtävä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella PL 20, 60801  ILMAJOKI nähtävänäoloajan kuluessa.

Ilmajoella 30. syyskuuta 2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Suunnitelmakartta
Pituus-/Tyyppipoikkileikkaus
Pituus-/Tyyppipoikkileikkaus
Pituus-/Tyyppipoikkileikaus