Kunnalliset ilmoitukset

10.10.2019 - 31.10.2019

Sivistysjohtajan tehtävänä on toimia sivistysosaston henkilöstön esimiehenä sekä vastata oman osaston toiminnasta, taloudesta ja tuloksellisuudesta. Tehtävään kuuluvat myös kasvatus- ja opetuslautakunnan esittelijän tehtävät. Sivistysjohtaja on myös kunnan johtoryhmän jäsen. Sivistysjohtajan alaisuuteen kuuluvat tehtäväkokonaisuudet määritellään tarkemmin tulevan organisaatio-muutoksen myötä, sisältäen kuitenkin mm. kasvatus- ja opetustoimen tehtäväkokonaisuudet.

Tarjoamme monipuolisen ja haastavan tehtävän sekä hyvän työyhteisön -motivoituneet alaiset ja kannustavat kollegat.

Viran kelpoisuusvaatimuksina ovat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, opetushallinnon tutkinto tai muu vastaava tutkinto. Edellytämme myös perehtyneisyyttä kunnallishallintoon, talouteen ja lainsäädäntöön sekä johtamiskokemusta. Lisäksi odotamme hakemaltamme henkilöltä kehittämisinnokkuutta, erinomaisia yhteistyötaitoja sekä koko toimialan ja koulukentän hyvää tuntemusta.
Virkasuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan ja virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon lausunto terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Hakuaika päättyy 31.10.2019. Hakemukset toivotaan toimitettavan ensisijaisesti Kuntarekryn kautta (hakuavain 255475). Hakemuksen voi lähettää myös postilla: Ilmajoen kunta/Henkilöstöjohtaja PL 23 60801 Ilmajoki. Kuoreen merkintä ”sivistysjohtajan haku”. Hakemuksia ei palauteta.

vt. Sivistysjohtaja Jarmo Kuoppala, 044 4191 280
Henkilöstöjohtaja Katja Kaivonen, 044 4191 240
Kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski, 044 4191 200
sähköposti: etunimi.sukunimi@ilmajoki.fi