Kunnalliset ilmoitukset

28.10.2019

Julkipanolista 28.10.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.10.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

173§
Myönnetty
19-0230-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1364
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus ja maalämpöjärjestelmä

174§
Myönnetty
19-0231-R
Kirkonkylä, 145-410-0003-0542
Riistavallintie 156, 60800 ILMAJOKI
Ilmajoen Metsästysseura ry
Rakennuslupa
Varaston laajennus

175§
Myönnetty
19-0232-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1366
Rakennuslupa
Omakotitalo, talousrakennus ja maalämpöjärjestelmä

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 12.11.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350