Rakennustarkastajan lupapäätökset 04.11.2019

04.11.2019

Julkipanolista 04.11.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 05.11.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

176§
Myönnetty
19-0234-T
Peurala, 145-423-0003-0098
Kurikantie 430, 60800 ILMAJOKI
Despro Engineering Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

177§
Myönnetty
19-0236-T
Kokkola, 145-411-0009-0006
Harjutie, 61330 KOSKENKORVA
Despro Engineering Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

178§
Myönnetty
19-0237-T
Kokkola, 145-411-0014-0168
Salonmäentie, 61330 KOSKENKORVA
Despro Engineering Oy
Toimenpidelupa
Puistomuuntamo

179§
Myönnetty
19-0240-R
Peltoniemi, 145-421-0009-1285
Rakennuslupa
Pihasauna

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 19.11.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350