JAAKKO ILKAN KOULUN, ILMAJOKI-HALLIN JA UIMAHALLIN YHTEISEN PARKKIPAIKAN SUUNNITELMA

04.11.2019 - 20.11.2019

Suunnitelma-alue sijaitsee Jaakko Ilkan koulun ja Kirkkotien välisellä alueella. Suunnitelma pidetään yleisesti nähtävänä MRA 43 §:n mukaan Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla 7.11 – 20.11.2019 välisenä aikana viraston aukioloaikana klo 9.00-15.00.

Suunnitelmaan kohdistuvat muistutukset on tehtävä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle osoitteella PL 20, 60801  ILMAJOKI nähtävänäoloajan kuluessa.

Ilmajoella 4. marraskuuta 2019

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Suunnitelmakartta
Leikkauskuva