Kunnalliset ilmoitukset

05.11.2019

K U N N A N V A L T U U S T O N    K O K O U S

pidetään kunnantalolla maanantaina 11. päivänä marraskuuta 2019, alkaen kello 18.00

Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat:

  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Valitaan pöytäkirjan tarkastajat
  • Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen
  • Ilmajoen kunnan tuloveroprosentti vuonna 2020
  • Ilmajoen kunnan kiinteistöveroprosentit vuonna 2020
  • Tiedoksi saatettavat asiat

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalon hallintotoimistossa torstaina 14. päivänä marraskuuta 2019, kello 10.00-13.00 sekä kunnan yleisessä tietoverkossa.

Ilmajoella 6. päivänä marraskuuta 2019

Martti Mannersuo
kunnanvaltuuston puheenjohtaja