Kunnalliset ilmoitukset

06.11.2019 - 18.11.2019

Ympäristöinsinööri on tehnyt seuraavan päätöksen. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 6.11.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä ympäristötoimessa.

                                                          
§4
Maisematyölupa
Puun kaataminen Kirkonkylässä asemakaava-alueella kiinteistöllä RN:o 145-410-54-185.
                                                          
Päätöstä koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 18.11.2019 virka-aikana.

Mika Yli-Petäys, ympäristöinsinööri

p. 044-4191346, s-posti: mika.yli-petays@ilmajoki.fi