Kunnalliset ilmoitukset

07.11.2019 - 30.12.2019

Niiden yhteisöjen, joille kunta on myöntänyt vuodelle 2018 avustusta, joilla on kunnan myöntämää lainaa, tai joiden sitoumuksia kunta on taannut, on toimitettava kunnalle tilitys saamansa tuen käytöstä. Asianmukaisena tilityksenä voidaan pitää vuoden 2018 oikeaksi todistettua tilinpäätöstä, johon sisältyy toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tai muuta luotettavaa selvitystä.

Ilmajoen kunnanhallitus julistaa haettavaksi yhteisöjen toiminta-avustukset vuodelle 2020. Hakulomakkeita voi tulostaa Ilmajoen kunnan kotisivulta osoitteesta www.ilmajoki.fi kohdasta lomakkeet. Lomakkeita on saatavilla myös kunnanviraston neuvonnasta sekä kunnan taloustoimistosta.

Ilmajoen kunnanhallitukselle osoitetut avustushakemukset sekä pyydetyt tilitykset tulee toimittaa osoitteella Ilmajoen kunnanhallitus, PL 23, 60801 ILMAJOKI 30.12.2019 klo 14.00 mennessä. Määräajan jälkeen toimitetut avustushakemukset siirretään seuraavan vuoden (v. 2021) käsittelyyn.

Eri lautakunnilta haettavista avustuksista ilmoitetaan erikseen.


Ilmajoella 7. marraskuuta 2019  

Kunnanhallitus

Hakulomake