Kunnalliset ilmoitukset

13.11.2019 - 13.12.2019

Nähtävillä olevat asemakaavat:

Ahonkylän kunnanosan asemakaavan muutos ja laajennus Käpälämäki III alueella, kortteleissa 289-306, Käpälämäentien eteläpuolella sekä

Siltalan kunnanosan asemakaavan muutos ja laajennus Napustanmäki 2 alueella, Kanervalantien länsipuolella

Ehdotukset  asemakaavojen muutosten ja laajennusten hyväksymiseksi pidetään julkisesti nähtävänä Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla kolmenkymmenen (30) päivän ajan 13.11.-13.12.2019.

Kaavaehdotukset ovat nähtävillä myös Ilmajoen kunnan kotisivulla osoitteessa www.ilmajoki.fi.

Mahdolliset muistutukset toimitetaan kirjallisina Ilmajoen kunnanhallitukselle, PL 23, 60801 Ilmajoki ennen nähtävillä oloajan päättymistä eli viimeistään 13.12.2019 klo 15.00.

 

Ilmajoella 13.11.2019

KUNNANHALLITUS 

Käpälämäki kaavaehdotus

Käpälämäki havainnepiirros

Käpälämäki kaavaselostus liitteineen

Napustanmäki 2 kaavaehdotus

Napustanmäki kaavaselostus liitteineen