Kunnalliset ilmoitukset

13.11.2019 - 27.11.2019

Asemakaavan voimaantulokuulutus

Herralan kunnanosan asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 273, 274 ja 289, Laidunalue II

Ilmajoen kunnanhallitus on 23.9.2019 § 192  hyväksynyt  Herralan kunnanosan asemakaavan muutoksen ja laajennuksen, kortteleissa 273, 274 ja 289, Laidunalue II. (MRL:n  200 §:n  ja  MRA:n  93 §) 
Kaavamuutos on lainvoimainen 8.11.2019 alkaen.


Ilmajoella  13.11.2019

Kunnanhallitus

Kaavakartta