Kunnalliset ilmoitukset

18.11.2019

Julkipanolista 18.11.2019
Ilmajoen kunta, rakennustarkastaja

Rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset. Päätös annetaan julkipanon jälkeen 19.11.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

182§
Myönnetty
19-0246-T
Palo, 145-419-0006-0107
Yrittäjäntie 1, 60800 ILMAJOKI
Hautala Service Oy
Toimenpidelupa
Varastointikatos

183§
Myönnetty
19-0250-T
Kirkonkylä, 145-410-0001-0315
Toimenpidelupa
Jätevesijärjestelmän uusiminen

184§
Myönnetty
19-0251-T
Kirkonkylä, 145-410-0001-0316
Toimenpidelupa
Jätevesijärjestelmän uusiminen

185§
Myönnetty
19-0252-RJ
Peltoniemi, 145-421-0007-0624
Rakennusluvan jatkoaika

Lupaa koskevien oikaisuvaatimusten on oltava perillä viimeistään 03.12.2019 virka-aikana.

Nina Lehtola
toimistosihteeri
p. 044 4191 350