Kunnalliset ilmoitukset

19.11.2019 - 03.12.2019

ASIA
Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukainen maisematyölupahakemus, joka koskee puiden kaatoa Ilmajoen kunnan Kirkonkylässä, kiinteistöillä RN:o 145-410-4-295 ja 145-410-4-207. 

HAKIJA
Anne Viita, Ollilantie 2, Ilmajoki

TOIMINTA /SIJAINTI
Hakemus koskee kiinteistöllä kasvavan n. 20 huonokuntoisen puun kaatoa.

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
Lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 20.11.2019 - 3.12.2019 välisen ajan Ilmajoen kunnan teknisellä osastolla, os. Ilkantie 17, Ilmajoki.

HUOMAUTUKSET
Mahdolliset huomautukset lupahakemuksen johdosta sekä ilmoitukset sii-tä, haluaako huomautuksen tekijä asiasta tehtävän päätöksen erikseen tiedoksi, tulee toimittaa ympäristöinsinöörille viimeistään 3.12.2019 mennessä osoitteeseen Ilmajoen kunta, Ympäristöinsinööri, PL 20, 60801 Ilmajoki.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 19.11.2019 – 3.12.2019 Ilmajoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Ilkantie 18, Ilmajoki.

LISÄTIETOJA
Lupahakemuksen osalta lisätietoja antaa tarvittaessa ympäristöinsinööri Mika Yli-Petäys, p. 044 4191 346.

 

Ilmajoella 19.11.2019

Ympäristöinsinööri